Boek

Boek De Kentering – Omgaan met ingrijpende veranderingen op het werk

Het zijn roerige tijden voor de werkende Nederlander. Lia Vries maakt het als coach en trainer dagelijks mee.

‘De laatste jaren merk ik in mijn coach- en trainingspraktijk dat de Nederlandse arbeidsmarkt enorm aan het veranderen is. Door Corona verandert het razendsnel. Werkgevers en werknemers moeten zien om te gaan met al die veranderingen die op hen afkomen en ik zie mensen daarmee worstelen.’

De Kentering geeft inzicht in en kennis over wat er gaande is op de Nederlandse arbeidsmarkt, wat er gebeurt met mensen bij een reorganisatie, fusie of ontslag en hoe mensen met ingrijpende veranderingen kunnen omgaan. Ik besteed daarbij extra aandacht aan werknemers van vijftigplus omdat mijns inziens al deze veranderingen in het bijzonder voor hen een uitdaging zijn.

Daarbij geeft de serie van acht persoonlijke verhalen een bijzonder en persoonlijk kijkje in het verloop van een veranderingsproces.

De Kentering is geschreven voor werknemers, maar ook voor de begeleiders van veranderingstrajecten op het werk zoals leidinggevenden, HR-medewerkers en (loopbaan)coaches.

Wilt u het boek De Kentering bestellen? Vul direct het onderstaand contactformulier in en noteer uw adres gegevens of ga naar de website http://bol.com

Via de website Bol.com gaat u naar boek en typ vervolgens de naam Lia Vries in u kan het boek De Kentering direct gaan bestellen.

captcha