Ervaringen

Voor mijzelf als coach is het steeds weer een uitnodiging dat mensen in werk optimaal en met plezier kan presteren. Met mijn eigentijdse manier van werken probeer ik onderscheid te maken in coachland. Dat doe ik o.a. door te coachen op de professionele ontmoeting bij het maken van contact en het sluiten van een contract, inhoud en vormgeving, het praktisch vertalen naar de praktijk. 

Dat coaching hoort bij alle fasen in je leven en voor iedereen en in welke situatie je je ook bevind.

Dat mensen en bedrijven hun ervaringen graag delen en vertellen over de resultaten die ze behaald hebben.

Ik wens dat deze verhalen je inspireren en uitnodigen ook jou verhaal straks te kunnen vertellen. Want coaching is voor alle fasen in je leven.