Teamontwikkeling

Coachen van een team

Een team is een samenwerkingsverband tussen een aantal mensen en in een werkrelatie die met elkaar een gemeenschappelijk doel nastreven. Ik vergelijk een team met een lichaam: een hoofd, twee armen, twee benen, een romp en een lijf. Samen vormen zij een lichaam. Een samenbundeling van energie: één plus één is meer dan twee. Het geheel is meer dan de som der delen en waar wederzijdse afhankelijkheid aanwezig is.

Soms lukt het het niet een team een team te laten zijn, om effectief te functioneren of dat het team onderling de verschillen niet optimaal benutten. Teamontwikkeling is gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking en dat de leider zijn of haar specifieke leiderschapsstijl kan ontwikkelen.

Hoe werkt teambegeleiding?

Teambegeleiding bestaat uit een aantal fases. Aan het eind heb het begeleidingstraject is er een verbetering van de onderlinge samenwerking. Het aantal dagdelen hangt af van de vraag en doelstelling.

Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak.