Teamontwikkeling

Coachen van een team

Met passie en enthousiasme coach ik teams die willen werken aan hun missie, of worstelen met conflicten, naar teams die prettig samenwerken. Het doel met teamontwikkeling is dat ik het leervermogen van teams ga vergroten, zodat er bewustzijn voor eigen leren en teamleren ontstaan.

Een team is een samenwerkingsverband tussen een aantal mensen en in een werkrelatie die met elkaar een gemeenschappelijk doel nastreven. Ik vergelijk een team met een lichaam: een hoofd, twee armen, twee benen, een romp en een lijf. Samen vormen zij een lichaam. Een samenbundeling van energie: één plus één is meer dan twee. Het geheel is meer dan de som der delen en waar wederzijdse afhankelijkheid aanwezig is.

Soms lukt het het niet een team een team te laten zijn, om effectief te functioneren of dat het team onderling de verschillen niet optimaal benutten. Teamontwikkeling is gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking en dat de leider zijn of haar specifieke leiderschapsstijl kan ontwikkelen.

Hoe werkt teambegeleiding?

Het doel van teambegeleiding is een effectief team vormen. Een team dat optimaal samenwerkt in en buiten het team, waardoor het de teamdoelen beter kan realiseren. Teamcoaching bestaat uit een aantal fases. We gaan aan de slag met de onderlinge interactie, de patronen waarmee de teamleden op elkaar reageren en die niet altijd even effectief zijn. We brengen waar mogelijk andere interactie patronen aan, waarmee betere samenwerking en resultaten worden behaald.

Aan het eind van het begeleidingstraject is er een significante verbetering van de onderlinge samenwerking. Het aantal dagdelen hangt af van de vraag en doelstelling.

Meer informatie over deze vorm van begeleiding?

Neemt vrijblijvend contact met ons op.