Kernwaarden

Als coach ben ik aangesloten bij de Noloc -De Nederlandse Beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals- en houder van het certificaat in het Noloc beroepsregister van Loopbaanprofessionals. De vereniging is voor ervaren en gekwalificeerde professionals, die ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken en spelregels binnen het werk gewaarborgd blijft.

De uitgangspunten zijn voor mijn bedrijf in kernwaarden vertaald:

  1. Ethisch handelen: ieder persoon handelt naar een en geweten en we volgen de ethische normen van de beroepsgroep.
  2. Onafhankelijkheid: Ieder persoon is in staat zelfstandig een mening en oordel te vormen of actie te ondernemen.
  3. Persoonlijke ontwikkeling: Ieder persoon is in staat een persoonlijke groei te ontwikkelen in zijn dagelijks leven.
  4. Zelfreflectie: Ieder persoon beschikt over het vermogen naar zichzelf te kijken.
  5. Welzijn: Ieder persoon is in staat zijn eigen fysieke en mentale weerbaarheid op zijn unieke wijze te ontwikkelen.
  6. Professionele ontwikkeling: Ieder persoon kan investeren in de continuiteit van zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van reflectie, opleidingen en literatuur.