Klachtenprocedure

Klachten procedure

Met het oog op de voortdurende kwaliteitsverbetering van het vak te waarborgen, is het wenselijk om een regeling te treffen voor de behandeling van klachten.

Om die reden hanteert Lia Vries Loopbaanontwikkeling de NOLOC klachtenprocedure. Uiteraard geldt deze ook binnen mijn bureau.

De klachtenreglement vindt je hier.